Termatech stålforing priseksempel

7.921 DKK

Pris eksempel indeholder renoveringsmaterialer til en lodret muret skorsten på ialt 5,0 meter,
hvortil der skal tilsluttes en brændeovn, med et tilslutnings stykke gennem skorsten bag ovn,
samt rensesektion i bund.
Vi anvender til denne løsning ;

  • 4 x Darco længdesektion 1000mm m/f
  • 1 x Darco længdesektion 500 mm. m/f
  • 1 x Darco T-stykke 87gr. m/ bajonetstuds
  • 1 x Darco Inspektions og renselem
  • 1 x Darco Afdækningsplade 40×40 cm.
  • 1 x Darco Regnhætte med fuglefang

Ofte kan det være nødvendigt at renovere den eksisterende skorsten ifb. med installationen af en ny brændeovn.
Årsagen er, at den eksisterende skorsten ganske simpelt ikke kan skabe det fornødne træk, hurtigt nok, da den enten er for lav eller for kold.

Moderne ovne kræver et langt bedre aftræk pga. den lavere røggastemperatur.

Vi anbefaler renovering med stålforing, idet denne hurtig bliver varm og skaber det fornødne træk. Formålet med at montere en stålforing er, at forbedre trækket i den eksisterende skorsten og/eller at undgå kondensproblemer. En stålforing bruger kun cirka 1/20 varmeenergi på at blive varm i forhold til en muret skorsten. Det betyder at stålforingen bliver meget hurtigere varm end den murede skorsten, hvorved trækket i skorstenen etableres hurtigt – dette er specielt en fordel ved brændeovne og pejseindsatse, som ofte har problemer med trækket i opstartsfasen. De moderne og miljøvenlige brændeovne og pejseindsatse afgiver koldere røg end tidligere, da det er ensbetydende med højere virkningsgrad. Det betyder dog også, at temperaturen i skorstenen derved bliver lavere, hvorved trækket formindskes.

Moderne og miljøvenlige brændeovne og pejseindsatse kræver således et bedre træk for at fungere efter hensigten. Moderne byggemetoder med meget tætte bygninger bevirker, at det ofte er nødvendigt at installere ekstern forbrændingsluft tilslutning til brændeovne og pejseindsatse. Det betyder at forbrændingsluften skal suges igennem en slange, inden det når selve brændkammeret. Den øgede modstand der derved er skabt i luftens vej igennem brændeovn og skorsten kræver et højere træk fra skorstenen end tidligere.